Wynagrodzenie

W Kancelarii duże znaczenie przywiązujemy do jasnych reguł rozliczania się z Klientem. W związku z tym kwota wynagrodzenia lub zasady ustalania jej wysokości, uzgadniane są między Klientem a Kancelarią przed przyjęciem sprawy, co powoduje, że Klienci mają pełne rozeznanie w zakresie kosztów współpracy z Kancelarią. W Kancelarii obowiązują trzy podstawowe systemy rozliczania się z Klientami:

  • System godzinowy, w ramach którego wynagrodzenia ustalane jest na podstawie liczby godzin poświęconych na świadczenie pomocy prawnej dla Klienta oraz uprzednio uzgodnionej stawki za jedną godzinę pracy. System ten sprawdza się zarówno we współpracy z przedsiębiorcami, jak i Klientami indywidualnymi;
  • System ryczałtowy, w ramach którego wynagrodzenie ustalone jest jako stała stawka za świadczenie pomocy prawnej w określonym okresie czasu. Ten system przeznaczony jest głównie dla stałej obsługi prawnej przedsiębiorców;
  • Wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, w ramach którego Klient płaci Kancelarii jednorazową kwotę wynagrodzenia, która pozostaje niezmienna w całym toku trwania sprawy. Rozliczenia tego typu dotyczą przede wszystkim spraw sądowych.